Mina Tankar Om Utomjordiska Civilisationer!

Jag är starkt övertygad om att utomjordingar finns och att de besöker oss.

Jag ser det dock inte som något övernaturligt eller mystiskt utan som något väldigt naturligt och självklart om än ovanligt att få se och uppleva!

Bakgrunden till min ståndpunkt att universum myllrar av liv är både egna erfarenheter och vetenskaplig!

Egen erfarenhet!

1985 när jag var 10 år så såg jag och min kompis John något hemma i Gumlösa som jag är övertygad om var en utomjordisk rymdsond, inget märkvärdigt eller så men ett föremål som omöjligt hade kunnat byggas på Jorden och som var byggt med teknologi som är långt före oss!

Vetenskapliga argument!

Vår galax Vintergatan består av fler stjärnor än det finns sandkorn på jordens alla stränder och jordens alla öknar! Runt de flesta stjärnor kretsar planeter, så kallade ”exoplaneter” som forskarna kallar planeter runt andra stjärnor än vår egen.

Väte är vanligt förekommande i hela universum och även andra ämnen som exempelvis syre, tillsammans blir de just H2O. Alltså vatten.

Planeter som ligger på rätt avstånd från sin stjärna så att vatten finns i flytande form så är sannolikheten att liv uppstår väldigt stor.

Livets minsta byggstenar är kolatomer och kol är också ett vanligt förekommande ämne i hela universum. Enligt vissa teorier kan liv även utvecklas ur kiselatomer och andra ämnen med organiska förutsättningar.

Så faktum anser jag att universum vibrerar av liv! För att inte säga att universum i sig är levande!

Hur definierar man utomjordiskt liv!

När man talar om utomjordiskt liv så tänker vi ofta termer om rymdskepp och högteknologi långt före oss som det vi ser i science fiction filmer och dylikt.

Sannolikt så finns många civilisationer som just är multiplanetara rymdcivilisationer men även dem som håller sig hemma på sin planet därför livet kan ju utvecklas på väldigt många olika sätt.

Jag tror att den största andelen levande varelser på andra planeter är reptilvarelser eller djurvarelser och inte just behöver se ut och fungera som människor!

Jag skulle tro att de flesta utomjordiska varelser håller sig på sin hemplanet eller i sitt eget solsystem för att de precis som vi är lite skraja för att kasta sig ut i det okända!

Medan ca 20% av dessa civilisationer är teknologiskt mycket avancerade och gör rymdresor långt ut från sin del av Vintergatan!

Att få kontakt och teknologi!

Vi lyssnar efter signaler med radioteleskop på många olika frekvenser och riktningar, dock för att få in radiosignaler från andra civilisationer förutsätter att de också använder radio, är på ungefär samma tekniska nivå som vi själva är.

Samt att radio är något som över större avstånd i interstellar rymd tar långt tid och drunknar i brus från tunga planeters magnetfält, stjärnors plasmautkastningar och pulsarer och annat i rymden som strålar och låter.

Om en teknisk civilisation sänder ut radio och inte är för långt bort så borde vi kunnat höra dem ja. Faktum är att om de är några hundra år efter oss tekniskt så har de ännu inte uppfunnit radio och är de långt före oss så använder de helt andra kommunikationssystem än varesig radio eller ljus.

Civilisationer som använder rymdskepp och bebor flera planeter runt om i galaxen använder troligtvis ett kommunikationssystem byggt på kvantfysik genom andra dimensioner för att kunna kommunicera över 1000 tals ljusårs avstånd i realtid.

En teknologi som vi kan teoretiskt förstå att den används men har inte kunskaperna om att använda teknologi som är kanske 500 eller 1000 år före vår teknologi!

Enligt Albert Einsteins relativitetsteori ”E=MC2” så kan inte materia/massa färdas fortare än ljuset utan att falla sönder i atomer och andra subpartiklar. Ljuset i sig är beskaffat av fotoner och är både partiklar och vågor som rör sig med 300 000 km per sekund och en fysisks gräns för hur fort något kan förflyttas. Nå väl så vet de flesta detta som är bekanta med vetenskapen trots att man i den fiktiva science fiktion serien Star Trek ofta flyger i warp 7, då begreppet ”warp” används som en måttenhet för ljusets hastighet precis som mach används för ljudets hastighet och att stridsflygplan av idag kan flyga både i mach 2 och 3 är allmän kunskap!

Att färdas över stora avstånd på många ljusår är alltså inte det som teknologiska civilisationer gör genom att försöka flyga fortare än ljuset, utan de använder vad som kallas ”maskhålsteknik.” Det vill säga att kröka rummet och på ett ögonblick förflytta sig extremt långt från en punkt till en annan. Detta kan vi Jordlingar tänka oss i teorin men har inte tekniken för det!

© Smirre Kirax